Liberální demokracie

Prezident Václav Klaus: „Liberální demokracie nemá svou slovníkovou definici, ale když vezmeme jednu významnou dimenzi tohoto sousloví, pak demokracie je v principu vládou většiny, která respektuje celek, jde jí o ten celek a adekvátním způsobem respektuje existenci nejrůznějších menšin ve společnosti. Vláda liberální demokracie, to je vláda neohraničeného počtu menšin, menšin, které ten celek vůbec nerespektují, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek