Úryvky z četby. Atlasova vzpoura, Ayn Randová (3)

Jedinou legitimní rolí státu je ochrana práv, tedy ochrana před fyzickým násilím. Řádný stát je pouhý policista zodpovědný za bezpečnost svých občanů a jako takový může uplatnit sílu pouze proti těm, kdo uplatnili sílu jako první. Ospravedlnitelný stát má pouze tři složky – policii na ochranu před zločinci, armádu na ochranu před vnějšími agresory a […]

Úryvky z četby. Atlasova vzpoura, Ayn Randová (2)

Navrhujete zavést společenský řád založený na následujících tezích: že vlastní život si zorganizovat nedokážete, ale organizovat ho druhým že byste svedli – že nejste schopni existovat ve svobodné společnosti, ale že by z vás byli znamenití diktátoři – že nevládnete dostatečnou inteligencí k vlastní obživě, ale že jste způsobilí soudit politiky, jimž dáváte do rukou […]

Úryvky. Atlasova vzpoura, Ayn Randová

Mystikové obou táborů, kteří kážou krédo sebeobětování, jsou jako bakterie, které se vám dostanou do těla skrze jedinou ranku – váš strach spolehnout se na vlastní rozum. Namluví vám, že mají znalosti přesahující lidskou mysl, že jsou nadáni stavem vědomí nadřazeným rozumu, jako by měli známého na kterémsi vesmírném úřadě, jenž se jim svěřuje s […]

Pošli to tam! Nová deska Michala Pavlíčka.

POŠLI TO TAM! Nová deska Michala Pavlíčka pro mě představuje návrat ve spirále. Návrat od akustických experimentů zpět k elektrické kytaře v tom nejlepším slova smyslu, návrat o to bohatší. Úvodní skladby jsou plné hutných, typicky Pavlíčkovských riffů, zkreslený, tučný Les Paul, avšak dokonale čitelný. Tohle je Pavlíček rockový, mezi řádky čtu celou tu dlouhou […]

Anatolij Rybakov – Třicátý pátý a další roky

Dilema Varjiny sestry Niny: Nejmenší pochybnost o Stalinovi znamená pochybování o straně, nevíru ve věc socialismu. Jen bezmezná, bezvýhradná víra může semknout milióny lidí k budování nové společnosti, jen bezmezná, bezvýhradná víra může zajistit vítězství. V boji se lidé nerozmýšlejí, ale jednají, plní rozkazy velitelství a nekritizují je. Její sestra nejenže pochybuje, ona nevěří, odmítá všechno, […]

Přívětivé samomluvy Miroslava Macka

Předem říkám, že Miroslava Macka mám rád. S většími či menšími pauzami jej sleduji od jeho vstupu do politiky v listopadu 1989. Upoutala mě šíře jeho profesního záběru, zájmů i jeho životní dráha. Jeho názory i postoje jsou mi blízké a vždy jsem si rád přečetl jeho fejetony či jiné články v tisku. Uvítal jsem, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek