Úryvky z četby. Atlasova vzpoura, Ayn Randová (3)

Jedinou legitimní rolí státu je ochrana práv, tedy ochrana před fyzickým násilím. Řádný stát je pouhý policista zodpovědný za bezpečnost svých občanů a jako takový může uplatnit sílu pouze proti těm, kdo uplatnili sílu jako první. Ospravedlnitelný stát má pouze tři složky – policii na ochranu před zločinci, armádu na ochranu před vnějšími agresory a […]

Úryvky z četby. Atlasova vzpoura, Ayn Randová (2)

Navrhujete zavést společenský řád založený na následujících tezích: že vlastní život si zorganizovat nedokážete, ale organizovat ho druhým že byste svedli – že nejste schopni existovat ve svobodné společnosti, ale že by z vás byli znamenití diktátoři – že nevládnete dostatečnou inteligencí k vlastní obživě, ale že jste způsobilí soudit politiky, jimž dáváte do rukou […]

Přívětivé samomluvy Miroslava Macka

Předem říkám, že Miroslava Macka mám rád. S většími či menšími pauzami jej sleduji od jeho vstupu do politiky v listopadu 1989. Upoutala mě šíře jeho profesního záběru, zájmů i jeho životní dráha. Jeho názory i postoje jsou mi blízké a vždy jsem si rád přečetl jeho fejetony či jiné články v tisku. Uvítal jsem, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek